titul2


Příprava na rekonstrukci domu je velmi důležitá.

Zastavte na chvíli proud svých myšlenek a zapište své představy. Odpovězte si na základní otázky: Jaké zásahy potřebujeme v interiéru? Investujeme do nových omítek, obkladů, do podlahy nebo elektrických rozvodů? Chceme zasáhnout do dispozice – měnit příčky? Následně se zamyslete nad exteriérem. Budeme bourat, budeme přistavovat, měnit vnější vzhled domu?

Příprava na rekonstrukci domu je spojena s administrativou ve vztahu k úřadům, kterou nelze podcenit. Vyřízení kladných rozhodnutí ze strany stavebního úřadu trvá určitou dobu, kterou je třeba do svého časového harmonogramu započítat. Například doba od podání ohlášení drobné stavby do oznámení stavebního úřadu trvá obvykle 4 týdny. V případě stavebního povolení to může být do právní moci více než 6 týdnů (platí samozřejmě jen v případě, že k žádosti připojíte všechny potřebné přílohy), v závislosti na tom, zda se objeví námitky ve stavebním řízení od některého z účastníků.

I když se to nemusí každému líbit, zaangažovanost stavebního úřadu je užitečná věc. Představte si, že by si soused bez vašeho souhlasu nadstavoval dům a zastínil by celý váš dvůr. Nebo by při svých úpravách nezohledňoval životní prostředí. Tyto a mnohé další otázky potřebuje mít úřad před zahájením stavebního řízení vyjasněné a proto je důležité, abyste si nastudovali, co vše je třeba k ohlášení nebo žádosti o stavební povolení přiložit. O radu, jak efektivně postupovat, požádejte i svého architekta.

Při přípravě na rekonstrukci domu se detailněji zamyslete i nad dopady na sousedy, životní prostředí, dodavatele plynu, elektřiny či vody, statiku stavby… Aby úřad povolil vaši stavbu, bude požadovat projektovou dokumentaci jako přílohu k žádosti.

Jsme společnost, která má bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi domů, proto jsme připraveni poskytnout vám poradenství v procesu přípravy rekonstrukce domu.

 

 

 

Vyklízení od A do Z. Kompletní servis!